Curso de capacitación sobre Monitoreo de Carpocapsa temp. 2021-2022